Taxe și impozite locale

Nu sunt documente

ANUNȚ IMPORTANT!
OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, prelungește termenul de plata al impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, astfel:
Art. V. – (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

1. Declarații fiscale pentru persoane fizice

NB: documentele se depun în dublu exemplar

Declararea bunurilor, în scopul impunerii, se face în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate / leasing. Depășirea acestui termen se sancționează cu amenda contravențională cuprinsa intre 60-600 RON.

a- Teren intravilan și extravilan

Formulare tip ;
Actul de proprietate / leasing (copie);
Schiță terenului;
Copie act identity (BI / CI) proprietar;
Procura (după caz);
Actul de identitate (BI / CI) împuternicit;
Este necesară declararea imobilui la Registru Agricol
b – Clădiri

Formulare tip ;
Copie act proprietate / leasing;
Schiță privind suprafața desfasurată a clădirii (copie);
Autorizația de construire (copie);
Procesul verbal de recepție (copie);
Copie act identity (BI / CI) proprietar;
Procura (după caz);
Actul de identitate (BI / CI) împuternicit;
Este necesară declararea imobilui la Registru Agricol
c- Mijloace de transport

Formulare tip ;
Form tip> 12 tone ;
Copie act proprietate / leasing;
Factura fiscală (copie);
Copia a carte de identificare a vehiculului;
Certificatul de atestare fiscală de la administrația financiară unde a fost declarat anterior vehiculul;
Copie act identity (BI / CI) proprietar;
Procura (după caz);
Actul de identitate (BI / CI) împuternicit;
Fișa de înmatriculare;

2. Declarații fiscale pentru persoane juridice

NB: documentele se depun în dublu exemplar

Declararea bunurilor, în scopul impunerii, se face în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate / leasing. Depășirea acestui termen se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă intre 240-2400 RON.

a- Teren intravilan și extravilan

Formulare tip ;
Actul de proprietate / leasing (copie);
Schița terenului;
Copia certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului;
Copie act constitutiv al societății;
b – Clădiri

Formulare tip ;
Copie act proprietate / leasing;
Schiță privind suprafața desfasurată a clădirii (copie);
Autorizația de construire (copie);
Procesul verbal de recepție (copie);
Valoarea înregistrată în contabilitate, conform balanței;
Copie act constitutiv al societății;
Copie certificat înmatriculare la Registrul Comerțului;
c- Mijloace de transport

Formulare tip ;
Sfat tip> 12 tone ;
Copie act proprietate / leasing;
Factura fiscală (copie);
Copia a carte de identificare a vehiculului;
Certificatul de atestare fiscală de la administrația financiară unde a fost declarat anterior vehiculul;
Copie certificat înmatriculare la Registrul Comerțului;
Copie act constitutiv;
Fișa de înmatriculare;
NB: persoana care depune documentele se identifică cu actul de identitate și împuternicire din partea societății.

3. Servicii de reclamă și publicitate

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice ;
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate ;

4. Eliberarea certificatului de atestare fiscală a persoanelor fizice

Cerere tip ;
Copie act proprietate;
Copia actului de identitate (BI / CI);
Solicitarea de către un altul decât dețînătorul certificatului de atestare fiscală necesită Prezentarea unei procuri;

5. Eliberarea certificatului de atestare fiscală juridică

Cerere tip ;
Copie act proprietate;
Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;
Împuternicire din partea societății și copia actului de identitate (BI / CI) al împuternicitului;
NB: certificatele de atestare fiscală se eliberează în 48 de ore de la data depunerii cererii.

6. Eliberarea advertilor pentru:

Spital
Cartea de identitate;
Venituri impozabile;
Casa de sănătate Ilfov;
Confirmare domiciliu;
NB: Se completează formularul tipizat, eliberat de serviciul de taxe și impozite locale, în care se menționează toate datele solicitantului (adresa, bunurile deținute etc.) și se vă trece în cererea motivul solicitării.

Ultima actualizare: 16:57 | 22.05.2024

Sari la conținut