Chestionar de elaborare

  1. Sunteți *

  2. Unde anume domiciliați? *

  3. Vârsta *

  4. Studii *

  5. Venit net familie/lună *

  6. Statut *

  7. Cât de mulțumit/ă sunteți de starea trotuarelor din comună? *

  8. Cât de mulțumit/ă sunteți de starea rigolelor și șanțurilor din comună? *

  9. Sunteți mulțumit/ă de starea drumurilor din comună? *

  10. Unde considerați că ar fi utilă înființarea unor piste pentru biciclete în comuna dvs.? *

  11. Considerați necesară înființarea unui serviciu de transport elevi pentru facilitarea accesului la instituțiile de învățământ? *

  12. Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea utilităților din comună? *

  Iluminat public

  Apă potabilă și canalizare

  Salubritate

  Deszăpezire

  Telecomunicații (internet, fibră optică, telefonie)

  Gaz

  13. Ce părere aveți despre școlile și grădinițele din Comună?

  14. Ce părere aveți despre dotarea sălilor de curs din școli și grădinițe? *

  15. Ce părere aveți despre înființarea unor creșe în comună? *

  16.Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea serviciilor medicale având ca referință următoarele criterii: *

  Activitatea medicilor

  Calitatea spațiilor în care își desfășoară activitatea

  17. Ce investiții considerați necesare pentru dezvoltarea în domeniul sanitar din comuna Bicaz Chei? Răspunsul dvs.: *

  18. Ce grupuri de risc social considerați că ar trebui sprijinite cu prioritate? (Vă rugăm alegeți maxim 3 răspunsuri) *

  19. Care considerați că sunt factorii care determină implicarea civică a cetățenilor? *

  20. Sunteți interesat să activați în domeniul turistic (ex:agroturis, pensiuni, etc.) *

  21. Menționați trei obiective din comună cu potențial turistic care nu sunt exploatate în prezent sau sunt foarte puțin exploatate. *

  22. În comună se păstrează datinile și obiceiurile? *

  23. Dacă la întrebarea 22 ați bifat unul dintre ultimele două răspunsuri, care sunt motivele? *

  24. Considerați că activitățile în agricultură sunt sprijinite suficient? *

  25. Practicați agricultura *

  26. Sunteți membru al unui grup sau a unei asociații de producători? *

  27. Ce activități economice ar trebui încurajate pentru a se dezvolta pe teritoriul comunei? *

  28. Ce părere aveți despre dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea produselor locale? *

  29. Ce imporanță acordați, pe o scală de la 1 la 10, unde 1 semnifică nici o imporanță iar 10 foarte mare importanță, dezvoltării activităților sportive în comună din punct de vedere al următoarelor aspecte: *

  Înființarea unui club sportiv

  Dezvoltarea infrastructurii sportive

  Teren de fotbal

  Sală de baschet/handbal/volei

  Bazin de înot

  Teren de tenis

  Altul

  30. Cum evaluați capacitatea Primăriei de a gestiona proiectele de dezvoltare? *

  31. Care este probabilitatea de a utiliza un sistem online pentru diverse servicii publice ale Primăriei ( de exemplu eliberarea unor documente, plată impozite și taxe școlare, etc.) *

  32. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea rurală (emiterea de documente electronice, iluminat inteligent, aplicații mobile, etc.)

  33. Care considerați că sunt principalele probleme la nivelul comunei *

  34. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea dvs.? Acordați note de la 1 la 3 în funcție de gradul de prioritate (1=prioritate mică, 2=prioritate medie, 3= prioritate maximă) *

  Educație

  Sănătate

  Sport

  Servicii publice

  Industrie

  Prestări de servicii

  Agricultură

  Turism

  Cultură

  35. Ati fi interesat/ă să realizați un proiect pentru accesarea de fonduri structurale în perioada 2021-2027? *

  36. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021-2027 (1=prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare) *

  Construire și dotare grădinițe în comună

  Amenajare zonă de agrement

  Amenajare și modernizare zone pietonale în comună

  Modernizarea străzilor din comună

  Extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare

  Amenajare piste de biciclete între localitățile aparținătoare comunei

  Construire creșe comună

  Înființarea unui centru de rezidență pentru persoane vârstnice

  Înființarea de locuințe sociale

  Implementarea unui sistem inteligent de iluminat public

  Amenajare parcuri și spații de joacă pentru copii

  37. După parcurgerea acestui chestionar, considerați că sunt aspecte ce ar putea îmbunătăți calitatea vieții în comună și care nu au fost atinse aici? Dacă da, vă rugăm enunțați: *

  Ultima actualizare: 18:30 | 11.04.2024

  Sari la conținut